Skip to content Skip to footer

Pārdošanas noteikumi

Tiešsaistes veikala ULTIMATEBEAUTY.LV (turpmāk – “Tiešsaistes veikals”) īpašnieks ir OÜ UltimateBeauty (reģistrācijas numurs: 14641412), adrese: Tartu mnt 84a, Tallina.

Pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par preci un cenu

Pārdošanas noteikumi attiecas uz preču iegādi tiešsaistes veikalā.

Tiešsaistes veikalā pārdodamo preču cenas ir norādītas pie precēm. Cenai tiek pieskaitīta maksa par preces piegādi.

Maksa par preces piegādi ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Maksa par preces piegādi pircējam tiek norādīta pie pasūtījuma noformēšanas.

Informācija par preci ir norādīta tiešsaistes veikalā tieši pie preces.

Pasūtījuma noformēšana

Lai pasūtītu preci, vēlamās preces jāpievieno iepirkumu grozam. Lai noformētu pasūtījumu, jāaizpilda prasītie informācijas lauki, kā arī jāizvēlas vēlamais preču piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiek parādīta cena, ko var apmaksāt caur internetbanku vai ar citu apmaksas veidu.

Līgums stājas spēkā brīdī, kad tiešsaistes veikala norēķinu kontā ienāk apmaksājamā summa.

Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt, jo prece ir beigusies vai cita iemesla dēļ, pircējs par to tiek informēts pie pirmās iespējas un samaksātā nauda (tostarp maksa par preces piegādi) tiek atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas.

Piegāde

Preces tiek piegādātas uz šādām valstīm: Igaunija, Somija.

Maksu par preces piegādi sedz pircējs. Attiecīgā cenu informācija ir norādīta pie konkrētā sūtīšanas veida.

Piegāde Igaunijā parasti uz pircēja norādīto galamērķi tiek veikta 3-7 darbadienu laikā no brīža, kad stājas spēkā pārdošanas līgums. Piegāde ārpus Igaunijas notiek 14 kalendāro dienu laikā.

Izņēmuma gadījumos ir tiesības preci piegādāt līdz 45 kalendāro dienu laikā.

Preces atgriešanas tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējam ir tiesības atkāpties no tiešsaistes veikalā noslēgtā līguma līdz 60 dienu laikā.

Preces atgriešanas tiesības netiek piemērotas, ja pircējs ir juridiska persona.

Lai izmantotu 60 dienu atgriešanas tiesības, pasūtīto preci nedrīkst lietot citā veidā, kā vien, lai pārbaudītu preces būtību, īpašības un darbību, kā tas ir atļauts fiziskā veikalā.

Ja prece ir izmantota citam mērķim, nevis, lai pārbaudītu preces būtību, īpašības un darbību, vai tai ir lietošanas vai nodiluma pazīmes, tiešsaistes veikalam ir tiesības pazemināt atmaksājamo apmēru atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai preci atgrieztu, jāiesniedz iesniegums par preces atgriešanu, kuras veidlapu var saņemt šeit: preces atgriešanas iesniegums. Vēlākais 60 dienu laikā no preces saņemšanas brīža, tas jānosūta uz e-pasta adresi.

Preces atgriešanas izdevumus sedz pircējs, izņemot gadījumā, ja atgriežamais priekšmets neatbilst pasūtītajam (piemēram, nepareiza vai bojāta prece).

Pircējam prece jāatgriež 14 dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža vai jāiesniedz pierādījums, ka minētajā periodā prece ir nodota kurjeram.

Tiešsaistes veikals, saņemot atgriežamo preci, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces atgriešanas iesnieguma saņemšanas, atmaksā pircējam visus saskaņā ar līgumu saņemtos maksājumus.

Tiešsaistes veikals var atteikties atmaksāt naudu tikmēr, kamēr tas nav saņēmis mantu, kas ir līguma priekšmets, vai kamēr nav iesniegti pierādījumi, ka manta ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

Ja pircējs ir skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no tiešsaistes veikala piedāvātā vislētākā parasta piegādes veida, tiešsaistes veikalam nav jāatmaksā pircējam izmaksas, kas pārsniedz ar parastu piegādes veidu saistītās izmaksas.

Tiešsaistes veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un pieprasīt, lai pircējs atgriež preci, ja tiešsaistes veikalā preces cena ir kļūdaini norādīta būtiski zem preces tirgus vērtības.

Tiesības iesniegt pretenzijas

Tiešsaistes veikals atbild par pircējam pārdotās preces neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas jau pastāvēja mantas nodošanas brīdī, kā arī, kas atklājas līdz divu gadu laikā no preces nodošanas brīža pircējam. Pirmajā gadā pēc mantas nodošanas pircējam tiek pieņemts, ka trūkums ir pastāvējis jau mantas nodošanas brīdī. Attiecīgā pieņēmuma atspēkošana ir tiešsaistes veikala pienākums.
Atklājot trūkumu, pircējam ir tiesības vēlākais divu mēnešu laikā vērsties pie tiešsaistes veikala, nosūtot e-pastu uz adresi info@ultimatebeauty.fi vai zvanot uz tālruņa numuru: +372 5037770.

Tiešsaistes veikals neatbild par trūkumiem, kas radušies pēc preces nodošanas pircējam.

Ja tiešsaistes veikalā nopirktai precei ir trūkumi, par ko tiešsaistes veikals ir atbildīgs, tiešsaistes veikals salabo vai aizvieto bojāto preci. Ja preci nevar salabot vai aizvietot, tiešsaistes veikals atmaksā pircējam visus ar pārdošanas līgumu saistītos maksājumus.

Tiešsaistes veikals atbild uz patērētāja sūdzībām 15 dienu laikā rakstiski vai rakstiski reproducējamā veidā.

Tiešā tirgvedība un personas datu apstrāde

Tiešsaistes veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (tostarp vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) tikai, lai apstrādātu pasūtījumu un nosūtītu preci pircējam. Tiešsaistes veikals nodod personas datus uzņēmumam, kas sniedz kurjera pakalpojumu, lai piegādātu preci.

Tiešsaistes veikals sūta pircējam jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs ir izrādījis vēlmi, ievadot tiešsaistes lapā e-pasta adresi un informējis par savu vēlmi saņemt tiešos paziņojumus.

Pircējs jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumiem un jaunumiem, kas tiek sūtīti uz e-pastu, informējot par to mūs e-pastā vai sekojot piedāvājumu e-pastā norādītajām instrukcijām.

Strīdu risināšana

Ja pircējam ir pretenzijas par tiešsaistes veikalu, tās jāsūta uz e-pasta adresi info@ultimatebeauty.fi vai jāzvana uz tālruņa numuru: +372 5037770.

Ja pircējs un tiešsaistes veikals nespēj atrisināt strīdu pārrunu ceļā, pircējs var vērsties Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijā. Procesuālos noteikumus var izlasīt un iesniegumu iesniegt šeit. Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijas kompetencē ir risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un tiešsaistes veikalu. Pircēja sūdzību komisija izskata bez maksas. Pircējs var apmeklēt Eiropas Savienības patērētāju strīdu risināšanas platformu.

Lepirkšanās ratiņi0